Card image cap

Skyblock Ranked

Přípravy ranked Skyblocku jsou z technického hlediska už téměř u konce a je nejvyšší čas Vás informovat o tom, jak to vlastně všechno bude probíhat a co se změnilo.


Ve středu 1.9.2021, tedy první školní den dojde ke spuštění serveru. Čas otevření je předběžně stanoven na 19h. Od této chvíle budou mít všichni hráči celý měsíc čas budovat a vylepšovat své ostrovy tak, aby se dostali mezi TOP nejhodnotnějších ostrovů v /is top. Druhou, bonusovou kategorii je hodnocení nejkrásnějších ostrovů, kde rovněž můžete získat odměnu. Výhry budou ještě stanoveny v samostatném příspěvku.


Je nutné si taky stanovit pár podmínek a pravidel. Maximální počet hráčů na ostrov je stanoven na 3, kdy se výhry dělí rovnoměrně mezi všechny účastníky na ostrově s tím, že některé výhry mohou být nedělitelné, takže ty připadnou majiteli ostrova. Jakékoliv jednání proti pravidlům, které by mohlo ovlivnit výsledky, bude trestáno a celý ostrov bude vyřazen z finálního hodnocení. 


Oproti stávajícímu Skyblocku došlo k různým úpravám limitů. Hlavní změny se týkají stackování entit, které bude při spuštění vypnuté. V průběhu ale může případně dojít k jeho aktivací v závislosti na plynulosti serveru. Limity entit byly stanoveny na 50 entit v okruhu 16 bloků a cca max 20 hospodářských zvířat na chunk, maximální počet minionu na ostrov byl stanoven na 10 a na hráče v závislosti na VIP 2, 4, 6, 8, 10, limity tiles entit byly rovněž trochu upraveny (tiles entity obecně 150, redstone 100). 


Na serveru nenajdete prodávácí hůlky, autosellky ani úrok v is bance. Stackování bloků je defaultně vypnuto, takže kdo by rád shromažďoval vše v jednom bloku, tak se podívejte do /nastavení, kde najdete další hromadu užitečných nastavení. Hodnocení bloků do /is top také prošlo změnou, kdy se do is levelu započítávají i obyčejné bloky jako stone, vlna, concrete, dřevo atd. Nemusí to být tedy už pouze o tom získat co největší počet vzácných bloků. Procenta v generátorech zůstávají stejná. V /shop najdete možnost prodávat random itemy za různé ceny, tak jako na Oneblocku. 


Přidali jsme i nový systém na vylepšování beaconu.** Za money si můžete aktivovat různé schopnosti jako lepší sílu, skok, získat fly, noční vidění nebo více XP atd. S beacony lze pak obchodovat a mít zapnuto více schopností najednou.


Prosím, abyste veškeré zjevné, závažné chyby serveru ihned hlásili A-týmu. Zneužívání a zatajování bude rovněž trestáno vyřazením. Kdo se plánuje účastnit Ranked Skyblocku, tak přichází o možnost pozdější obnovy ostrova ze starého Skyblocku dle podmínek, které jsem už sepisoval. Po vyhodnocení, tedy po měsíci fungování serveru, dojde k rozdání odměn, úpravám limitů jako počet hráčů na ostrov a z ranked serveru se stane nový, dlouhodobý Skyblock.


Přeji příjemné hraní

Prochedary

Status
Online: 111
mc.basicland.cz
Online: 57
ts3.basicland.cz
Sociální sítě
Hlasování
Partneři
Reklama
Discord