Pravidla

Jako hráč jsi povinen mít o pravidlech přehled a řídit se jimi. Tím, že se přihlásíš do hry, potvrzuješ, že pravidla znáš a počítáš s možností trestu v případě porušení.


 1. V chatu nebuď agresivní, neurážej přímo ani nepřímo a nepoužívej vulgární mluvu. Tresty budou odvozeny od konkrétního prohřešku. Viz níže. 
  § Spam nebo běžná vulgarita (1-2 slovíčka) -> mute 20m 
  § Vulgarita ve větší míře, agrese v chatu -> ban 8h 
  § Urážky, posměšky proti serveru nebo Admin týmu -> ban 5d 
  § Sexuální, úchylné nebo hanlivé projevy -> ban 3d 
  § Projevy rasismu, neonacismu nebo jiných směrů, které porušují lidská práva -> ban 7d
 2. Nezneužívej žádného práva, bugu, chyby ve hře nebo givnutých věcí. Musíš to nahlásit, pokud něco takového objevíš! –> ban 5d
 3. Je zakázáno krást nebo ničit jakékoliv hmotné i nehmotné věci, které patří někomu jinému. -> ban 7d
 4. Na serveru je zakázáno znehodnocovat krajinu světa nebo stavět sloupy 1×1. Pro těžbu písku a podobných povrchových surovin slouží těžební svět. -> ban 1d
 5. Neobstavuj rezidence. -> ban 3d
 6. Maximální počet tiles entit je 200 na chunk a maximální počet spawneru je 5 na chunk. Při překročení limitu máme právo na snížení a zničení věcí. (Tiles entity jsou bedny, shulker boxy, item framy, spawnery, hoppery...)
 7. Multiacc za účelem obohacení je zakázaný. -> trvalý ban nových účtu a IP ban hlavního účtu 7d
 8. Nepoužívej Hacky, Cheaty, mody ani resource packy na hledání ore. Jediný povolený mod je Optifine. -> ban 7d
 9. V případě porušení pravidla č. 8 na serveru KitPvP a SkyWars se uděluje časový ban pouze na daný server.
 10. Pravidlo ohledně používání hacku, cheatu a jiných modů neplatí na Creative serveru.
 11. Nepiš IP adresy nebo jinak nedělej cílenou reklamu. -> trvalý IP ban
 12. Zákaz zabíjení hráčů po přijetí teleportace a lákání do léček. -> ban 3d (Toto pravidlo neplatí na Zombie PVP mapách) - * V případě smluveného obchodu s klíči za hlasování je tpakill trestán i zde.
 13. Obcházení banu se trestá. -> ban/ipban po stejnou dobu, jako původní trest.
 14. Krádež cizího učtu se trestá. -> perma ip ban
 15. Vydávání se za Admin tým a lež Admin týmu se trestá . -> ban 7d
 16. Při opakovaném porušení jednotlivých pravidel se délka banu násobí číslem, které je udáváno počtem dosažených trestů stejného typu.
 17. V případě jednání hráče proti serveru, které není určeno v těchto pravidlech, rozhoduje o trestu vedení serveru.
 18. Vedení serveru si vyhrazuje na jakýkoliv zásah do hry i při hráčské činnosti, která není napsána v pravidlech.
 19. Připojením se do hry souhlasíš se všemy pravidly serveru.