Money

Dolary pro jsou přidělovány ručně a musíte nás kontaktovat na Facebook, abychom Vám je přidělily na daný server.
Technicky zajišťuje Airtoy a.s., Infolinka 602 777 555, www.platmobilem.cz

SMS ČR

(Skyblock/Slimeblock/Zombie) 7 500 $ = 20 Kč
(Skyblock/
Slimeblock/Zombie) 20 000 $ = 50 Kč
(Skyblock/Slimeblock/Zombie) 50 000 $ = 99 Kč
(Survival) 15 000 $ = 20 Kč

(Survival) 40 000 $ = 50 Kč
(Survival) 100 000 $ = 99 Kč
(KitPvP) 3 500 $ = 20 Kč
(KitPvP) 10 000 $ = 50 Kč
(KitPvP) 30 0
00 $ = 99 Kč

20 Kč
číslo: 9033320
tvar sms: csmc s143794 HRÁČ


50 Kč
číslo: 9033350
tvar sms: csmc s143794 HRÁČ

99 Kč
číslo: 9033399
tvar sms: csmc s143794 HRÁČ

SMS SK

(Skyblock/Slimeblock/Zombie) 20 000 $ = 2 €
(Skyblock/
Slimeblock/Zombie) 50 000 $ = 4 €
(Survival) 40 000 $ = 2 €
(Survival) 100 000 $ = 4 €
(KitPvP) 10 000 $ = 2 €
(KitPvP) 30 000 $ = 4 €

2 €
číslo: 8877
tvar sms: csmc 2 s143794 HRÁČ

4 €
číslo: 8877
tvar sms: csmc 4 s143794 HRÁČ