VIP-Iron

Obecné výhody

 • vyhrazený slot
 • /hat
 • /craft
 • /feed
 • /back
 • větší odměna za hlasování
 • barevné písmo
 • v Admin shopu 10% sleva
 • 20 nabídek v auction house
 • při úmrtí ti zůstane level
 • Chest Shop pomocí cedulek a truhel
 • trvalé právo na TS3 VIP Iron

Skyblock

 • VIP ostrov (sněžný biom)
 • až 8 přátel na ostrově
 • /is biomes
 • ostrov 184×184 (zvětšení ostrova je nastálo)
 • /is sethome <číslo> (max 3x)
 • /is go <číslo>

Survival

 • /spawner <mob>
 • /sethome <název> (max 5x)
 • /kit iron
 • možnost mít 2x jobs
 • velikost residence 201×201

Creative

 • /weather
 • /time
 • Možnost používat World Edit
 • /d <mob> – změna vzhledu i na objekty

Factions

Zombie Apocalypsa

 • /sethome <název> (max 5x)

VIP-Gold

Obecné výhody

 • všechna práva VIP Iron
 • /heal
 • /fly
 • v Admin shopu 15% sleva
 • 30 nabídek v auction house
 • při úmrtí ti zůstanou všechny věci
 • trvalé právo na TS3 VIP Gold

Skyblock

 • /kit iron – železný krumpáč
 • /is biomes (všech 11 biomu)

Survival

 • /sethome <název> (max 10x)
 • /fix – Opraví i enchantovanou věc (400 $)
 • 4 residence
 • /kit dia – diamantové nářadí

Creative

Factions

Zombie Apocalypsa

 • /sethome <název> (max 10x)

VIP-Diamond

Obecné výhody

 • všechna práva VIP-Gold
 • /enderchest
 • Při neaktivitě tě server nevyhodí
 • v Admin shopu 20% sleva
 • 40 nabídek v auction house
 • trvalé právo na TS3 VIP Diamond

Skyblock

 • /kit dia – Kit na diamantový krumpáč (7 dní cooldown)
 • /fix – Opraví i enchantovanou věc (400 $)
 • /is sethome <číslo> (max 5x)

Survival

 • /kit spawner
 • /sethome <název> (max 15x)
 • 6 residencí

Creative

Factions

Zombie Apocalypsa

 • /sethome <název> (max 15x)

VIP-Emerald

Obecné výhody

 • navždy
 • všechna práva VIP Diamond
 • v Admin shopu 25% sleva
 • 50 nabídek v auction house
 • trvalé právo na TS3 VIP Emerald

Skyblock

Survival

Creative

Factions

 • Enderchest automaticky na level 3 (36 slotu)

Zombie Apocalypsa

Komentáře jsou vypnuty.