Pravidla


Jako hráč jsi povinen mít o pravidlech přehled a řídit se jimi. Přihlášením do hry potvrzuješ, že pravidla znáš a počítáš s možností trestu v případě porušení.


Chat

 1. V chatu nebuď agresivní, neurážej přímo ani nepřímo a nepoužívej vulgární mluvu.
  1. § Spam, flood a nadávky v menší míře. -> warn
  2. § Spam, flood, vulgární nadávky, agrese a provokace. -> mute 20m
  3. § Spam, flood a nadávky ve větší míře. -> ban 8h
  4. § Sexuální, úchylné nebo hanlivé projevy. -> ban 3d
  5. § Nadávky vůči AT, serveru. -> ban 5d
  6. § Lež admin týmu. -> ban 7d
  7. § Projevy rasismu, neonacismu nebo jiných směrů, které porušují lidská práva. -> ban 7d
 2. Nick, skin a suffix musí být slušný, vhodný a plně neurážlivý.
  1. Nevhodný nebo vulgární nick. -> perma ban na nick
  2. Nevhodný nebo vulgární skin. -> kick -> ban 1h
  3. Nevhodný nebo vulgární suffix. -> warn -> odebrání donatora a smazání suffixu
 3. Nedělej cílenou reklamu na jiné Minecraft servery. -> ban 30d (pouhé zmínění serveru se nebere jako cílená reklama, ale může být trestáno mute na 20 minut)

Stavění a obchodování

 1. Je zakázáno ničit cizí hráčské stavby a okrádat ostatní hráče. -> ban 7d a vrácení ukradených věcí pravému majiteli (v případě ničení nechráněných staveb je doba trestu zkrácena na 3 dny)
 2. Na serveru je zakázáno znehodnocovat krajinu světa nebo stavět sloupy 1×1. Pro těžbu písku a podobných povrchových surovin slouží těžební svět. -> ban 1d
 3. Neobstavuj rezidence. -> ban 3d
 4. Maximální počet tiles entit je 200 na chunk a maximální počet spawneru je 5 na chunk. -> Při překročení limitu máme právo na snížení počtu a zničení věcí. (Tiles entity jsou bedny, cedulky, shulker boxy, item framy, spawnery, hoppery, květináče...)
 5. Je zakázáno stavět nevhodné nebo vulgární stavby. -> ban 3d

Modifikace

Povolené mody a funkce: Optifine,  LabyMod, minimapa, autosprint, vylepšené zobrazování zdraví hráčů, hunger baru, armoru apod.
Zakázané mody a funkce: Wurst, Huzuni, InventoryTweaks, Badlion client, auto clicker, softwarové navyšování CPS a speedu, xray, tracer, schematica, flyhack, chození po vodě apod.
 
 1. Nepoužívej hacky, cheaty nebo módy, které upravují váš pohyb (kill aura, chození po vodě atd.) nebo informují o pozici někoho/něčeho (x-ray, tracers atd). -> ban na 7d
 2. Modifikace a funkce herní sestavy jako víceklik a makra nejsou povoleny. -> ban na 7d
 3. Používání různých druhů klikání, které převyšují 16 CPS (kliků za vteřinu) (jitter click, butterfly click), není povoleno. -> ban na 7d
 4. Na Creative serveru nejsou modifikace, hacky, cheaty a mody trestné.

Jiné druhy zneužívání

 1. Teaming na minihrách je zakázaný. -> ban 30m (neplatí na KitPvP)
 2. Zabíjení svých spoluhráčů v týmu je na minihrách zakázáno. -> ban 30m
 3. Multiacc za účelem obohacení je zakázaný. -> trvalý ban zneuživaných účtu a IP ban 7d
 4. Obcházení banu se trestá. -> ban/ipban se stejným datem expirace jako aktuální trest hráče
 5. Krádež cizího učtu se trestá. -> perma IP ban
 6. Vydávání se za Admin tým se trestá . -> ban 7d
 7. Nezneužívej žádného práva, bugu, chyby ve hře nebo givnutých věcí. Zatajování těchto věcí se bere také jako zneužívání! –> ban 5d
 8. Zákaz zabíjení hráčů po teleportaci a lákání do léček na všech serverech kromě miniher. -> ban 3d
 9. Je zakázáno se vyjadřovat neslušně v reportech nebo reporty zneužívat. -> kick -> ban 30m

Obecné upozornění

 1. Při porušení více pravidel najednou se délka trestu nesčítá. Je udělován pouze trest s nejdelší délkou trestu.
 2. Při opakovaném porušení jednotlivých pravidel se délka trestu násobí číslem, které je udáváno počtem dosažených trestů stejného typu (tresty starší 3 měsíce a více jsou promlčeny).
 3. Hráč využívá pro řešení problémů a žádostí výhradně Ticket systém na forum www.basicland.cz a pro unbany čekárnu na ts3.basicland.cz. E-mail slouží výhradě pro spolupráce, obnovení hesla a platby.
 4. Pokud je hráč neaktivní 3 měsíce a více, tak máme právo smazat věci, ostrovy, pozemky, residence, tokeny, dolary, statistiky, permise a nebo celý účet bez nároku na finanční či jinou náhradu.
 5. Hráč není vlastníkem účtu, ale je mu pouze udělován přístup ke vzdálenému účtu, který mu může být kdykoliv zablokován v případě porušení pravidel nebo zániku herního serveru BasicLand bez nároku na finanční či jinou náhradu.
 6. V případě jednání hráče proti serveru, které není určeno v těchto pravidlech, rozhoduje o trestu vedení serveru.
 7. Vedení si vyhrazuje změnit pravidla bez upozornění.
 8. Připojením se do hry souhlasíš se všemi pravidly serveru.
Všechna zde uvedená pravidla jsou platná od 11.09.2019.