Pravidla

Jako hráč jsi povinen mít o pravidlech přehled a řídit se jimi. Tím, že se přihlásíš do hry, potvrzuješ, že pravidla znáš a počítáš s možností trestu v případě porušení.


 1. V chatu nebuď agresivní, neurážej – přímo ani nepřímo a nepoužívej vulgární mluvu. Tresty budou odvozeny od konkrétního prohřešku. Viz níže.
  § Spam nebo běžná vulgarita(jedno, dvě slovíčka) -> mute 20m
  § Vulgarita ve větší míře, agrese v chatu -> ban 8h
  § Urážky, posměšky proti serveru nebo Admin týmu -> ban 5d
  § Sexuální, úchylné nebo hanlivé projevy -> ban 3d
  § Projevy rasismu, neonacismu nebo jiných směrů, které porušují lidská práva -> ban 7d
 2. Nezneužívej žádného práva, bugu, nebo chyby ve hře. Pokud něco takového objevíš, musíš to nahlásit! –> ban 3d
 3. Je zakázáno ničit a krást stavby -> ban 7d
 4. Je zakázáno krást věci z truhel na cizích pozemcích -> ban 7d (Toto pravidlo neplatí na Factions serveru)
 5. Na serveru je zakázáno znehodnocovat krajinu světa nebo stavět sloupy 1×1. Pro těžbu písku a podobných povrchových surovin slouží těžební svět. -> ban 1d
 6. Neobstavuj rezidence. -> ban 3d
 7. Multiacc za účelem obohacení je zakázaný. -> trvalý ban nových účtu a IP ban hlavního účtu 7d
 8. Nepoužívej Hacky, Cheaty ani mody. Jediný povolený mod je Optifine. -> ban 7d
 9. Nepiš IP adresy nebo jinak nedělej cílenou reklamu. -> trvalý IP ban
 10. Zákaz zabíjení hráčů po přijetí teleportace, lákání do léček. -> ban 1d (Toto pravidlo neplatí na Factions a Zombie serveru)
 11. Obcházení banu se trestá. -> ban/ipban po stejnou dobu, jako původní trest.
 12. Krádež cizího učtu se trestá. ->Perma ip ban
 13. Lež Admin týmu se trestá. -> ban 7d (Je připočítáno k sazbě za prohřešek samotný.)
 14. Při opakovaném porušení pravidel se délka banu násobí číslem, které je udáváno počtem dosažených trestů.

Jako hráč jsi povinen mít o pravidlech přehled a řídit se jimi. Tím, že se přihlásíš do hry, potvrzuješ, že pravidla znáš a počítáš s možností trestu v případě porušení.

Komentáře jsou vypnuty.