DarkenDrake Admin


SAdamlar: Před 22 dny
Ako sa stanem helperom

tminemaster: Před 1 měsícem
Ahoj WhiteWolf! Práve som poslal nábor na helpera ak si nájdeš čas tak to prosim skukni. Ak to pozreš daj mi vedieť

GoodGamer: Před 1 měsícem
kde je ten nábor


DarkenDrake


  • Registrován: Před 10 měsíci
  • Poslední přihlášení: před 5 hodinami
  • Počet zobrazení profilu: 381

Forum


Příspěvky

V tomto návodu shrnu snad všechny důležitější příkazy k worldeditu, což je plugin, který dost napomáhá ve stavění, úpravách terénu a celkově manipulací s větším množstvím bloků. 

K většině příkazů je potřeba označit si plochu se kterou budeme manipulovat. První možností jak na to je označení dvou úhlopříčných bodů pomocí dřevěné sekyry (dá vám ji příkaz //wand) nebo můžete body označit příkazy //pos1 a //pos2, které označí blok na kterém stojím (opět protilehlé body). Dále se dá použít příkaz //hpos1 a //hpos2 které označí blok na který se díváte.

Sem na začátek napíšu záměrně příkaz, který asi jako první nepoužijete a to je //undo. Tímto příkazem vrátíte zpět změnu provedenou pomocí we, pokud chci vrátit 2 příkazy, napíšu to 2x atd. (Věřte mi, bude se hodit.) 

Mezi úplně základní příkazy patří //set. Tento příkaz vloží mezi označené body vybrané bloky. Blok který tam chci vložit vyberu tím, že za //set napíšu ještě ID bloku. ID mohu zjistit pokud ve hře zapnu pokročilejší popisky pomocí zkratky F3+h, pak se id zobrazí pokud v inventáři na daný item najedu myší. Tímto příkazem lze vložit jeden blok nebo i více druhů, které se náhodně vloží na místo, které mám označené. Taktéž lze nastavit poměr vkládání těch bloků, pokud jich mám vybráno více -> //set x%ID,x%ID,x%ID (součet % musí vždy dávat dohromady 100%). Například //set 50%2,20%13,20%4,10%3:1 setne ve vybrané oblasti směs trávy, gravelu, cobblu, a coarse dirt (Celkem pěkně to vypadá jako cesta někde v lese nebo v menší vesnici.) 

Další příkaz, o kterém tu napíšu je //replace. Určitě se někomu někdy stalo, že si postavil něco z jednoho bloku a pak si řekl, že z toho druhého to bude lepší a tak to šel překopat a tak.. tento příkaz funguje tak, že vybraný druh bloku v označeném místě (opět úhlopříčné body jak bylo zmíněno výše) přemění na druhý -> //replace [ID(bloku který chci změnit)] [ID(bloku který chci místo něj)]. Opět lze pracovat s více druhy bloků najednou stejně jako je výše popsánu u příkazu //set.

Teď je na řadě složitější věc, a to kopírování a vkládání označených staveb. Nejprve je třeba stavbu, nebo prostě to co budu chtít zkopírovat označit stejně jako v předchozích případech. Dále použiju příkaz //copy, který uloží to, co jsem si označil k dalšímu využití. Z takto vybranou kopií se dá dělat pár věcí. Lze před vložením kopii otočit příkazem //rotate 1-360 (Počet stupňů, ale pro zachování tvaru se spíše používá 90, 180, 270.) Kopie se po použití příkazu otočí o zadaný počet stupňů doprava. Dále se dá kopie převrátit a to příkazem //flip. směr přetočení určím tím na kterou stranu se budu dívat. (dám //copy, podívám se doprava, dám //flip a kopie bude převrácena vpravo.) Finální vložení pak je příkazem //paste. Je potřeba pamatovat na to, že když si při použití příkazu //copy stoupnu před dveře, tak i po otočení nebo jakékoliv jiné úpravě kopie, bude označené místo vloženo tak, že budu opět stát na stejném bloku před dveřmi. Občas to zabere pár pokusů, ale dá se s tím v pohodě naučit. 

Dále je možné přes WE udělat nějaké předem nastavené útvary. Vždy lze udělat vyplněný a dutý. 
 - Prvním z těchto je kruh/válec. příkaz //cyl [ID] [poloměr] [výška] 
 - Dále dutý kruh/válec. příkaz -> //hcyl [ID] [poloměr] [výška] 
 - Pomocí příkazů //cyl a //hcyl lze také udělat ovál/oválný válec. Stačí místo poloměru jako jednoho čísla zadat dvě rozdílná značící jeden poloměr a ten druhý např. 5,10
 - Také koule. příkaz -> //sphere [ID] [poloměr]
 - Dutá koule. příkaz -> //hsphere [ID] [poloměr]
 - I u příkazů //sphere a //hsphere  lze udělat oválné těleso změnou čísla poloměru za tentokrát 3rozměry. Např 5,10,15.
 - Pyramida. příkaz -> //pyramid [ID] [poloměr/výška (je to to samé)]
 - Dutá pyramida. příkaz -> //hpyramid [ID] [poloměr nebo výška]
U všech těchto příkazů lze kombinovat bloky jak je popsáno nahoře u //set.

Další používaný příkaz je //walls, který funguje podobně jako //set akorát utvoří pouze 4 stěny (Nikoliv tedy spodní a vrchní část.)

Také zde uvedu pár příkazů pro manipulaci s vodou/lávou, které se mohou hodit při vytváření nebo upravování nějaké vodní plochy, jezírka apod. Konkrétně se jedná o příkazy //drain a //fill. První uvedený příkaz //drain [poloměr] nechá zmizet veškerou vodu/lávu v daném poloměru, pokud není nějak zahrazena zdí. Druhý příkaz funguje tak nějak obráceně -> //fill [ID] [poloměr] [hloubka] (lze použít i na jiné bloky, ne jen vodu a lávu) Tento příkaz vyplní v zadané hloubce a poloměru všechen vzduch vybraným blokem, opět zde platí, že za zdí nepůsobí.

A jako poslední zkusím trochu vysvětlit základy brushe. K tomuto je potřeba jakýkoliv nástroj, kromě dřevěné sekyry, která je již předurčena na označování. Může to být meč, krump, lopata, sekera, motyka, může být dřevěná, gold, iron, dia, prostě jakýkoliv nástroj. Když ho mám v ruce, tak napíšu příkaz //br sphere [ID] [velikost 1-5]. Tím mám nastaven brush na tento nástroj. Klikáním se budou utvářet jakési koule veliké podle nastavení. Toto lze dobře využít třeba k vytváření hor, když si jako blok, který chci vkládat dám sand nebo gravel (protože tyto bloky padají). Ale kdo by chtěl horu z písku? Proto lze použít příkaz //mask [ID]. používá se taktéž na nástroj jako ten předchozí a tímto příkazem se určují bloky, které to vymění za ty nastavené předchozím příkazem. Takže pokud si vezmu třeba gold sword, napíšu //br sphere sand 3, naklikám si tam něco jako horu a poté napíšu //br sphere 2 5 a //mask sand, tak klikáním změním ten písek na grassbloky.

To bude pro návod k worldeditu všechno. Doufám, že je to popsané nějak pochopitelně a hlavně aby to aspoň trochu pomohlo.
Před 9 měsíci

Na začátek potřebuješ flint/pazourek a samozřejmě nějaký armorstand (položený). Kliknutím (tím flintem) někam mimo armorstand (jakýkoliv blok, vzduch, cokoliv.) otevřeš menu, kde lze vybírat mezi jednotlivými nastaveními.

S popisováním jednotlivých funkcí začnu u pěti itemů v menu umístěných vpravo uprostřed (stick, potion, pufferfish, sand, stone slab.) Tato nastavení se aktivují kliknutím na item v menu a následným kliknutím na armorstand, čímž se zapnou/vypnou.
 1. Stick/tyčka ukáže nebo skryje ruce armorstandu.
 2. Potion/lektvar zneviditelní nebo zviditelní celý armorstand. (Věci na něm zůstanou i po skrytí viditelné.)
 3. Pufferfish/čtverzubec zmenší nebo zvětší armorstand. (Přehazuje mezi standartní velikostí nebo velikostí např. malého zombíka.)
 4. Sand/písek vypne nebo zapne gravitaci u armorstandu. (Pokud je vypnuta gravitace armorstand nebude padat pokud pod ním bude např. zničen blok.)
 5. Stone slab/kamenný půlblok skryje nebo ukáže podstavec. (Takové to kamenné na zemi.)

Armorstand lze také vybavit různými předměty. K tomu slouží v menu chestka, která se nachází vlevo přibližně uprostřed. Kliknutím na chestku v menu a následně kliknutím na armorstand se otevře jiné menu, kde lze vložit celkem 6 itemů. Je tam z leva nahoře kožené/leather brnění, pod to se nečekaně dá umístit brnění (Dá se nasadit i jednoduchým klinutím na armorstand s brnkem v ruce jako lze normálně v minecraftu.). Dále je tam místo pod dřevěným mečem (znázorňuje pravou ruku) a štítem (levá ruka). Ostatních 6 polí v menu si nemusíte všímat, nedělají absolutně nic. 

Další nastavení, které tu popíšu je možnost otáčení armorstandu. V menu je to item kompasu vpravo nahoře. Po kliknutí na kompas lze armorstand otáčet klikáním pravým tlačítkem na myši na jednu stranu, levým na druhou. U tohoto nastavení se dá i ovlivnit množství o jaké se armorstand jedním kliknutím otočí a to přepnutím v menu mezi hrubým nastavením a čistým nastavením, to jsou itemy coarse dirt/hrubá hlína a sandstone/pískovec, nahoře uprostřed. 

Hned vedle kompasu je v menu minecart/vozík, který slouží na přesun armorstandu. K tomuto již budeme potřebovat i další nastavení, to jsou barevné vlny/wool. Těmi určíme po které ose chceme armorstand posouvat. (XYZ stejně jako souřadky, když si zapnete F3.) I pro toto lze nastavit míru posouvání stejně jako u rotace. (pokud chcete armorstand posunout nahoru, nezapomeňte si vypnout gravitaci jak je již zmíněno výše.)

Další co zde popíšu bude to, kvůli čemu to nejspíše všichni čtou, a to různé manipulovaní s částmi armorstandu (ruce, nohy, tělo, hlava). Nejprve je potřeba vybrat si se kterou částí chceme manipulovat.
 -Hlava - Leather helmet/kožená helma
 -tělo - Leather chestplate/kožené brnění
 -levá ruka - stick/tyčka nalevo od chestplatu
 -pravá ruka - stick/tyčka napravo od chestplatu
 -levá noha - Leather leggings/kožené kalhoty nalevo od chestky
 -pravá noha - Leather leggings/kožené kalhoty napravo od chestky 
Každá z částí se dá otáčet po třech osách (Vybírají se vlevo nahoře barevnými vlnami.) a taktéž se u otáčení dá měnit výše rotace, jak již bylo zmíněno několikrát výše. Jak nějaké určitě pozice a tak si už budete muset vyzkoušet sami, chce občas trochu trpělivosti, než zjistíte jaká kombinace otočení os tu ruku dá tak, jak přesně chcete, ale výsledek stojí za to. 

Poslední co zde popíšu je kopírování a vkládání již upravených armorstandů, což mně osobně přišlo nejtěžší na pochopení. Takže nejprve je potřeba mít udělaný nějaký armorstand, který zkopírujete pomocí kliknutí na item rozepsané knížky (pod chestkou) poté můžete vybrat pozici na kterou si danou kopii uložíte kliknutím na jednu z kytek vlevo dole. Po vybrání armorstandu kliknutím se automaticky přehodí na vkládání, to znamená, že když pak kliknete na jakýkoliv jiný armorstand změní se na ten samý jako jsme zkopírovali. Pokud budu chtít vložit nějaký armorstand z uložených pozic stačí kliknout na item enchant knížky, vybrat ze které pozice chceme vkládat a kliknutím na jakýkoliv armorstand se změní na ten, který mám vybraný. 

Poslední item v menu - nether star/netheritová hvězda po kliknutí zobrazí v chatu základní návod a nějaké ty tipy, můžete zkusit sami.

Doufám že tento návod pomohl se vším, co jste ohledně tohoto potřebovali vědět. 
 
Před 9 měsíci