Pravidla


Jako hráč jsi povinen mít o pravidlech přehled a řídit se jimi. Tím, že se přihlásíš do hry, potvrzuješ, že pravidla znáš a počítáš s možností trestu v případě porušení.


Chat a obecné chování na serveru

 1. V chatu nebuď agresivní, neurážej přímo ani nepřímo a nepoužívej vulgární mluvu. Tresty budou odvozeny od konkrétního prohřešku viz níže. 
 2. § Spam nebo běžná vulgarita (1-2 slovíčka) -> mute 20m
  § Vulgarita ve větší míře, agrese v chatu -> ban 8h
  § Urážky, posměšky proti serveru nebo Admin týmu -> ban 5d
  § Sexuální, úchylné nebo hanlivé projevy -> ban 3d
  § Projevy rasismu, neonacismu nebo jiných směrů, které porušují lidská práva -> ban 7d
 3. Nezneužívej žádného práva, bugu, chyby ve hře nebo givnutých věcí. Zatajování těchto věcí se bere také jako zneužívání! –> ban 5d
 4. Teaming na minihrách, kromě těch, které jsou k tomu určeny, je zakázaný. -> ban 30m
 5. Zabíjení hráčů v týmu u miniher, které jsou k tomu určený, je zakázáno. -> ban 30m
 6. Zákaz zabíjení hráčů po teleportaci a lákání do léček. -> ban 3d (Toto pravidlo neplatí na Zombie serveru) - * V případě smluveného obchodu je tpakill trestán i zde.
 7. Donator suffix musí byt slušný, vhodný a plně neurážlivý. -> Odebrání Donator suffixu.

Stavění a obchodování

 1. Je zakázáno krást nebo ničit jakékoliv hmotné i nehmotné věci, které patří někomu jinému. -> ban 7d
 2. Na serveru je zakázáno znehodnocovat krajinu světa nebo stavět sloupy 1×1. Pro těžbu písku a podobných povrchových surovin slouží těžební svět. -> ban 1d
 3. Neobstavuj rezidence. -> ban 3d
 4. Maximální počet tiles entit je 200 na chunk a maximální počet spawneru je 5 na chunk. Při překročení limitu máme právo na snížení počtu a zničení věcí. (Tiles entity jsou bedny, cedulky, shulker boxy, item framy, spawnery, hoppery, květináče...)

Mody a jiné druhy zneužívání

Povolené mody a funkce: Optifine, LabyMod, Badlion apod.
Zakázané mody a funkce: Wurst, Huzuni, minimapa, navyšování CPS a speedu, jitter click, xray, flyhack apod.
 
 1. Nepoužívej Hacky, Cheaty a mody, které výrazně ovlivňují hratelnost v hráčův prospěch nad ostatníma. -> ban 7d (příklady povolených a zakázaných modu a funkcí modu viz odstavec výš)
 2. Modifikace a funkce herní sestavy jako víceklik a makra nejsou povolena. -> ban na 7d
 3. Pravidlo ohledně používání hacku, cheatu a jiných modů neplatí na Creative serveru.
 4. Multiacc za účelem obohacení je zakázaný. -> trvalý ban nových účtu a IP ban hlavního účtu 7d
 5. Nedělej cílenou reklamu na jiné Minecraft servery. -> trvalý IP ban (pouhé zmínění serveru se nebere jako cílená reklama, ale může být trestáno mute na 20 minut)
 6. Obcházení banu se trestá. -> ban/ipban po stejnou dobu, jako původní trest.
 7. Krádež cizího učtu se trestá. -> perma IP ban
 8. Vydávání se za Admin tým a lež Admin týmu se trestá . -> ban 7d

Obecné upozornění

 1. Pokud je hráč neaktivní 3 měsíce a více, tak máme právo smazat věci, ostrovy, pozemky, residence, tokeny, dolary, statistiky a nebo celý účet.
 2. Při opakovaném porušení jednotlivých pravidel se délka trestu násobí číslem, které je udáváno počtem dosažených trestů stejného typu.
 3. V případě jednání hráče proti serveru, které není určeno v těchto pravidlech, rozhoduje o trestu vedení serveru.
 4. Vedení si vyhrazuje změnit pravidla bez upozornění.
 5. Připojením se do hry souhlasíš se všemi pravidly serveru.