DarkenDrake
Admin

Joined: Před 11 měsíci
2 topics
5 posts

IGN: WhiteWolf_CZ
By DarkenDrake » Před 10 měsíci
V tomto návodu shrnu snad všechny důležitější příkazy k worldeditu, což je plugin, který dost napomáhá ve stavění, úpravách terénu a celkově manipulací s větším množstvím bloků. 

K většině příkazů je potřeba označit si plochu se kterou budeme manipulovat. První možností jak na to je označení dvou úhlopříčných bodů pomocí dřevěné sekyry (dá vám ji příkaz //wand) nebo můžete body označit příkazy //pos1 a //pos2, které označí blok na kterém stojím (opět protilehlé body). Dále se dá použít příkaz //hpos1 a //hpos2 které označí blok na který se díváte.

Sem na začátek napíšu záměrně příkaz, který asi jako první nepoužijete a to je //undo. Tímto příkazem vrátíte zpět změnu provedenou pomocí we, pokud chci vrátit 2 příkazy, napíšu to 2x atd. (Věřte mi, bude se hodit.) 

Mezi úplně základní příkazy patří //set. Tento příkaz vloží mezi označené body vybrané bloky. Blok který tam chci vložit vyberu tím, že za //set napíšu ještě ID bloku. ID mohu zjistit pokud ve hře zapnu pokročilejší popisky pomocí zkratky F3+h, pak se id zobrazí pokud v inventáři na daný item najedu myší. Tímto příkazem lze vložit jeden blok nebo i více druhů, které se náhodně vloží na místo, které mám označené. Taktéž lze nastavit poměr vkládání těch bloků, pokud jich mám vybráno více -> //set x%ID,x%ID,x%ID (součet % musí vždy dávat dohromady 100%). Například //set 50%2,20%13,20%4,10%3:1 setne ve vybrané oblasti směs trávy, gravelu, cobblu, a coarse dirt (Celkem pěkně to vypadá jako cesta někde v lese nebo v menší vesnici.) 

Další příkaz, o kterém tu napíšu je //replace. Určitě se někomu někdy stalo, že si postavil něco z jednoho bloku a pak si řekl, že z toho druhého to bude lepší a tak to šel překopat a tak.. tento příkaz funguje tak, že vybraný druh bloku v označeném místě (opět úhlopříčné body jak bylo zmíněno výše) přemění na druhý -> //replace [ID(bloku který chci změnit)] [ID(bloku který chci místo něj)]. Opět lze pracovat s více druhy bloků najednou stejně jako je výše popsánu u příkazu //set.

Teď je na řadě složitější věc, a to kopírování a vkládání označených staveb. Nejprve je třeba stavbu, nebo prostě to co budu chtít zkopírovat označit stejně jako v předchozích případech. Dále použiju příkaz //copy, který uloží to, co jsem si označil k dalšímu využití. Z takto vybranou kopií se dá dělat pár věcí. Lze před vložením kopii otočit příkazem //rotate 1-360 (Počet stupňů, ale pro zachování tvaru se spíše používá 90, 180, 270.) Kopie se po použití příkazu otočí o zadaný počet stupňů doprava. Dále se dá kopie převrátit a to příkazem //flip. směr přetočení určím tím na kterou stranu se budu dívat. (dám //copy, podívám se doprava, dám //flip a kopie bude převrácena vpravo.) Finální vložení pak je příkazem //paste. Je potřeba pamatovat na to, že když si při použití příkazu //copy stoupnu před dveře, tak i po otočení nebo jakékoliv jiné úpravě kopie, bude označené místo vloženo tak, že budu opět stát na stejném bloku před dveřmi. Občas to zabere pár pokusů, ale dá se s tím v pohodě naučit. 

Dále je možné přes WE udělat nějaké předem nastavené útvary. Vždy lze udělat vyplněný a dutý. 
 - Prvním z těchto je kruh/válec. příkaz //cyl [ID] [poloměr] [výška] 
 - Dále dutý kruh/válec. příkaz -> //hcyl [ID] [poloměr] [výška] 
 - Pomocí příkazů //cyl a //hcyl lze také udělat ovál/oválný válec. Stačí místo poloměru jako jednoho čísla zadat dvě rozdílná značící jeden poloměr a ten druhý např. 5,10
 - Také koule. příkaz -> //sphere [ID] [poloměr]
 - Dutá koule. příkaz -> //hsphere [ID] [poloměr]
 - I u příkazů //sphere a //hsphere  lze udělat oválné těleso změnou čísla poloměru za tentokrát 3rozměry. Např 5,10,15.
 - Pyramida. příkaz -> //pyramid [ID] [poloměr/výška (je to to samé)]
 - Dutá pyramida. příkaz -> //hpyramid [ID] [poloměr nebo výška]
U všech těchto příkazů lze kombinovat bloky jak je popsáno nahoře u //set.

Další používaný příkaz je //walls, který funguje podobně jako //set akorát utvoří pouze 4 stěny (Nikoliv tedy spodní a vrchní část.)

Také zde uvedu pár příkazů pro manipulaci s vodou/lávou, které se mohou hodit při vytváření nebo upravování nějaké vodní plochy, jezírka apod. Konkrétně se jedná o příkazy //drain a //fill. První uvedený příkaz //drain [poloměr] nechá zmizet veškerou vodu/lávu v daném poloměru, pokud není nějak zahrazena zdí. Druhý příkaz funguje tak nějak obráceně -> //fill [ID] [poloměr] [hloubka] (lze použít i na jiné bloky, ne jen vodu a lávu) Tento příkaz vyplní v zadané hloubce a poloměru všechen vzduch vybraným blokem, opět zde platí, že za zdí nepůsobí.

A jako poslední zkusím trochu vysvětlit základy brushe. K tomuto je potřeba jakýkoliv nástroj, kromě dřevěné sekyry, která je již předurčena na označování. Může to být meč, krump, lopata, sekera, motyka, může být dřevěná, gold, iron, dia, prostě jakýkoliv nástroj. Když ho mám v ruce, tak napíšu příkaz //br sphere [ID] [velikost 1-5]. Tím mám nastaven brush na tento nástroj. Klikáním se budou utvářet jakési koule veliké podle nastavení. Toto lze dobře využít třeba k vytváření hor, když si jako blok, který chci vkládat dám sand nebo gravel (protože tyto bloky padají). Ale kdo by chtěl horu z písku? Proto lze použít příkaz //mask [ID]. používá se taktéž na nástroj jako ten předchozí a tímto příkazem se určují bloky, které to vymění za ty nastavené předchozím příkazem. Takže pokud si vezmu třeba gold sword, napíšu //br sphere sand 3, naklikám si tam něco jako horu a poté napíšu //br sphere 2 5 a //mask sand, tak klikáním změním ten písek na grassbloky.

To bude pro návod k worldeditu všechno. Doufám, že je to popsané nějak pochopitelně a hlavně aby to aspoň trochu pomohlo.Last edited: Před 10 měsíci x 4 | x 1 | x 1